Článek

Domovní řád

Domovní řád je považován za jeden ze základních dokumentů SVJ nebo bytového družstva.

Vytvoření a schválení domovního řádu není povinností, ale pouze možností, jak jasně vymezit pravidla soužití v domě. A určitě se vyplatí jej mít.

Domovní řád má předcházet sporům mezi vlastníky či nájemníky a tím zajistit klidné sousedské soužití. Platí pro všechny, kteří se v bytovém domě vyskytnou. Tedy nejen pro bydlící osoby, ale také pro všechny, kteří přijdou na návštěvu. Ale také se jím musí řídit například řemeslníci, doručovatelé a další.

Proto by měl být domovní řád vyvěšen na viditelném místě v domě. Také se doporučuje, aby jej vlastníci dávali jako přílohu k nájemním či podnájemním smlouvám.

Nejčastějšími tématy, které domovní řád specifikuje:

– užívání společných prostor – zda a v jakých případech lze skladovat věci ve společných prostorách domu, pravidla pro úklid společných prostor, užívání lodžií a balkonů, zvláště tehdy, pokud nejsou součástí bytových jednotek, ale jsou umístěny například v mezipatře. Vlastníci si také mohou určit, zda je možné ve společných prostorách domu kouřit, kde je možné sušit prádlo, či zda mají obyvatelé domu možnost využívat určitý prostor například pro skladování kol, kočárků a dalších sportovních potřeb.

– stanovuje určitá bezpečnostní pravidla – například povinnosti zamykat dům, kdo může mít klíče či kódy od dveří a podobně.

– upravuje pravidla chovu domácích zvířat –  tady je však vyšší právní normou občanský zákoník, a tak například chov domácích zvířat v jednotlivých bytech zakázat nelze. Je však možné upravit jejich pohyb ve společných prostorech tak, aby ostatní obyvatele neobtěžoval hluk, zápach a nepořádek.

– součástí domovního řádu je dodržování nočního klidu. Ten by měl vycházet z vyhlášky dané obce. Nejčastějším pravidlem je noční klid od 22.00 do 6. hodiny ranní.

– domovní řád může specifikovat třeba hlučné práce v jednotlivých bytech i v domě a omezit jejich provádění na určité časové období.

– domovní řád nesmí naopak zakázat pronajímání bytů, podnájmy, návštěvy, a to i dlouhodobější. Zatím nelze zakázat ani krátkodobé pronájmy typu ubytovacích služeb airbnb apod. Ovšem to se může brzy změnit. 

V domovním řádu by měly být jasně vymezené postupy a vymahatelnost stanovených pravidel. Může to být oprava poškozeného majetku, uvedení do původního stavu, či pokuta. Každopádně i při tvorbě domovního řádu se vyplatí konzultovat jeho návrh s odborníkem, například s právníkem zaměřeným na správu nemovitostí. Vytvoření domovního řádu a jeho schválení není sice povinné, ale může se stát dobrým nástrojem pro soužití v domě. 

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn

Sdílejte článek:

Kategorie blogu

Nejčtenější články

Bewit a já

Proč jsem se rozhodla spojit svůj život s výrobky od firmy Bewit?

Blog

Další články

Kategorie blogu

Nejčtenější články

Bewit a já

Proč jsem se rozhodla spojit svůj život s výrobky od firmy Bewit?