Článek

Novela stavebního zákona – výměnek

Nový stavební zákon, platný od 1. července 2023, svou novelou schválenou letos na jaře zavedl mimo běžné stavby pro bydlení do jednoduchých staveb novou kategorii. Jde v podstatě o výměnky, resp. malé domky, které je možné postavit ke stávajícímu domu na jednom stavebním pozemku. Vícegenerační bydlení tak získává další rozměr, který může mnohým usnadnit cestu k levnějšímu domovu.

 

Původní příloha č. 2 nového stavebního zákona obsahovala výčet jednoduchých staveb, do nichž spadaly i tyto stavby pro bydlení, které bylo možné postavit na jednom stavebním pozemku – stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci, které mají nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví nebo ustoupené podlaží, stavby garáží do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m, stání pro obytné automobily a obytné přívěsy.

Novelou k nim přibyl nový odstavec p), který umožní na stavebním pozemku, na němž již stojí větší rodinný dům, postavit další stavbu pro bydlení.

Ta by měla mít tyto parametry: max. 80 m2 zastavěné plochy a 5 m výšky s nejvýše jedním nadzemním podlažím, bez podsklepení. Stavba by měla být funkčně spojena se stávající stavbou rodinného domu a umístěna v odstupové vzdálenosti od hranic pozemků nejméně 2 m.

Nesmí jít o stavbu pro podnikatelskou činnost, to znamená, že se vylučuje jakékoli pronajímání, ať krátkodobé či dlouhodobé.

Přitom plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po umístění této stavby musí být nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu.

Na tento menší domek se nebudou vztahovat ani požadavky územního plánu na sklon střechy.

Podle poslanců napříč politickým spektrem, kteří tuto změnu iniciovali, tento návrh zvláště na venkově, kde mají lidé poměrně velké pozemky, umožní postavit další malou jednoduchou stavbu určenou k bydlení. Může to tak pomoci mladým lidem pořídit si oddělené bydlení od rodičů, a přitom využít dostatečně velký pozemek. Tím samozřejmě uspoří nemalé prostředky na jeho koupi. Nebo mohou rodiče nechat hlavní dům dětem a sami se přestěhovat do menšího nového domku, aniž by byli nuceni opustit stávající styl života a místo, k němuž mají vztah. Děti přitom mohou mít rodiče na dosah, ať již k vzájemné výpomoci, nebo později k péči v případě stáří či vážné nemoci.

Je striktně stanoveno, že tyto stavby mohou být pouze na pozemcích již realizovaných rodinných domů. Jednoduché stavby, do nichž je tato kategorie obydlí zařazena, lze povolovat ve zrychleném řízení nebo klasickém řízení s kratší lhůtou třiceti dní.

Výměnek jako takový je institutem, který se vrátil do občanského zákona v roce 2014, když byl v roce 1948 zrušen a nahrazen možností zatížení nemovitosti věcným břemenem. Výměnek je však sám o sobě mnohem širší svým významem, než pouhé právo bydlení v darované nemovitosti, a je možné jej zřídit zvláštní smlouvou.

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn

Sdílejte článek:

Kategorie blogu

Nejčtenější články

Bewit a já

Proč jsem se rozhodla spojit svůj život s výrobky od firmy Bewit?

Blog

Další články

Kategorie blogu

Nejčtenější články

Bewit a já

Proč jsem se rozhodla spojit svůj život s výrobky od firmy Bewit?